Spørgsmål om MitID

Hvad er MitID?

MitID er efterfølgeren til NemID og udvikles af finanssektoren og det offentlige i fællesskab. Hos Digitaliseringsstyrelsen kan man læse mere om MitID og hvordan det skrider frem med implementeringen.

Hvornår lanceres MitID?

MitID bredes ud til befolkning fra oktober 2021, hvilket betyder at virksomhederne skal være klar med implementeringen på dette tidspunkt.

Hvordan adskiller MitID sig fra NemID?

MitID bygger på erfaringerne fra NemID, men lancerer nye brugeroplevelser (bl.a. på telefonen) samt en grundlæggende ny infrastruktur hvor MitID leveres via forhandlere, såkaldte brokers.

Hvad betyder introduktionen af brokers?

Den primære fornyelse på infrastruktursiden er at man såvel kommercielt som teknisk skal samarbejde med en såkaldt broker i stedet for direkte med leverandøren af MitID-kernen. Criipto er en sådan broker.

Hvordan kommer brugerne til at opleve MitID?

MitID åbner for to relaterede fornyelser nemlig mulighed for forskellige styrker af autentifikation, samt den deraf følgende mulighed for at tilbyde forskellige situationstilpassede login-oplevelser.